i

Bakgrunn

Heia ViTA as ble etablert høsten 2008
med 15 VTA-plasser for personer med
nedsatt funksjonsevne/uføretrygd, og
ble i desember 2009 godkjent for
attføringstiltaket APS. I 2017 ble bedriften godkjent for tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

Bedriftens formål

Heia ViTA as skal ha fokus på brukernes
behov og på markedets muligheter, ved å:
«Sikre og utvikle et godt tilbud om
varig tilrettelagt arbeid og attføring av arbeidstakere, gjennom
produksjon av varer og tjeneste for et marked.»

Visjon og verdigrunnlag

Heia ViTA`s visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultatet.»
Verdiene, som skal underbygge respekten for den enkeltes ulikhet og yteevne, er  godt forankret hos de ansatte og i styret:
Likeverd  –  Tillit –  Mestring  –  Vekst  –  Økt livskvalitet.

Hvorfor velge oss

Våre arbeidsoppdrag bidrar til at trygdede og andre med behov for tilrettelegging og arbeidstrening får mulighet til å utføre et samfunnsnyttig arbeid og oppleve gleden ved å delta i yrkeslivet.

Våre viktige kunder og samarbeidspartnere gir oss mulighet til å fungere som et springbrett for brukerne, inn mot ordinært arbeidsliv.
Innsøking skjer gjennom lokalt NAV-kontor, evt. kontakt oss for informasjon.

Vi er gode til å minne hverandre om at: «Hos oss betyr personlig vekst aller mest!»