Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultat

Heia ViTA as ble etablert høsten 2008 med 15 VTA-plasser for personer med nedsatt funksjonsevne/uføretrygd, og ble i desember 2009 godkjent for attføringstiltaket APS.

I 2017 ble bedriften godkjent for tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Heia ViTA as skal ha fokus på brukernes behov og på markedets muligheter, ved å

«Sikre og utvikle et godt tilbud om
varig tilrettelagt arbeid og
attføring av arbeidstakere, gjennom
produksjon av varer og tjeneste for et marked.»

Verdiene, som skal underbygge respekten for den enkeltes
ulikhet og yteevne, er godt forankret hos de ansatte og i styret:
Likeverd – Tillit – Mestring – Vekst – Økt livskvalitet.

Hvorfor velge oss

Tilrettelegging og Arbeidstrening

Våre arbeidsoppdrag bidrar til at trygdede og andre med behov for tilrettelegging og arbeidstrening får mulighet til å utføre et samfunnsnyttig arbeid og oppleve gleden ved å delta i yrkeslivet.

Et Springbrett for Brukerne

Våre viktige kunder og samarbeidspartnere gir oss mulighet til å fungere som et springbrett for brukerne, inn mot ordinært arbeidsliv. Innsøking skjer gjennom lokalt NAV-kontor, evt. kontakt oss for informasjon

Personlig Vekst

Vi er gode til å minne hverandre om at: «Hos oss betyr personlig vekst aller mest!»

Kvalitetssikring

Heia ViTA as har en voksende kundeportefølje. Vår ambisjon – gjennom kontinuerlig forbedring – er å bli, og forbli, en foretrukken samarbeidspartner for oppdragsgivere, brukere og eiere. For å oppnå dette, har vi forpliktet oss til å leve opp til følgende utsagn: «Våre kunder skal sikres den kvalitet vi er blitt enige om, til fastsatt tid og avtalt pris.» Heia ViTA as er sertifisert etter kvalitetssikrings standarden EQUASS. Vi revideres hvert annet år. Siste revisjon April 2018. Les mer om EQUASS på nettsiden www.equass.no Gjennom kvalitetssikring satt i system, forplikter vi oss bl.a. til:

 

  • Levere tjenester til NAV i samsvar med kravspesifikasjoner for tiltakene

 

  • Etablere god dialog med kunder og brukere, gjennom åpen holdning, brukermedvirkning og klare tilbakemeldinger

 

  • Jobbe kontinuerlig for å forbedre oss og nå våre målsettinger

 

  • Følge interne rutiner som er i samsvar med EQUASS Assuranse-kritierier

Vekst

Likeverd

Tillit

Mestring