Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultat

Heia ViTA as ble etablert høsten 2008 og godkjent som tiltaksarrangør av NAV. Per i dag tilbyr vi 18 VTA-plasser (for personer med nedsatt funksjonsevne/uføretrygd), og 18 AFT-plasser (arbeidsforberedende trening), samt at vi tilbyr lærekandidatordning i samarbeid med OKvekst.

 

Heia ViTA as skal ha fokus på brukernes behov og på markedets muligheter, ved å

«Sikre og utvikle et godt tilbud om
varig tilrettelagt arbeid og
attføring av arbeidstakere, gjennom
produksjon av varer og tjeneste for et marked.»

Verdiene, som skal underbygge respekten for den enkeltes
ulikhet og yteevne, er godt forankret hos de ansatte og i styret:
Likeverd – Tillit – Mestring – Vekst – Økt livskvalitet.

Hvorfor velge oss

Tilrettelegging og Arbeidstrening

Våre arbeidsoppdrag bidrar til at trygdede og andre med behov for tilrettelegging og arbeidstrening får mulighet til å utføre et samfunnsnyttig arbeid og oppleve gleden ved å delta i yrkeslivet.

Et Springbrett for Brukerne

Våre viktige kunder og samarbeidspartnere gir oss mulighet til å fungere som et springbrett for brukerne, inn mot ordinært arbeidsliv. Innsøking skjer gjennom lokalt NAV-kontor, evt. kontakt oss for informasjon

Personlig Vekst

Vi er gode til å minne hverandre om at: «Hos oss betyr personlig vekst aller mest!»

Kvalitetssikring

Heia ViTA as har en voksende kundeportefølje. Vår ambisjon – gjennom kontinuerlig forbedring – er å bli, og forbli, en foretrukken samarbeidspartner for oppdragsgivere, deltakere og eiere. For å oppnå dette, har vi forpliktet oss til å leve opp til følgende utsagn: «Våre kunder skal sikres den kvalitet vi er blitt enige om, til fastsatt tid og avtalt pris.» Heia ViTA as er sertifisert etter kvalitetssikrings standarden ISO 9001. Gjennom kvalitetssikring satt i system, forplikter vi oss bl.a. til:

 

  • Levere tjenester til NAV i samsvar med kravspesifikasjoner for tiltakene

 

  • Etablere god dialog med kunder og deltakere, gjennom åpen holdning, brukermedvirkning og klare tilbakemeldinger

 

  • Jobbe kontinuerlig for å forbedre oss og nå våre målsettinger

 

  • Følge interne rutiner som er i samsvar med ISO 9001  standard

 

Vekst

Likeverd

Tillit

Mestring