Tjenester

Vi har samarbeidsavtale med NAV Viken og tett samarbeid med NAV-kontorene i Viken, som er innsøkende instans til våre tiltaksplasser og som vi rapporterer til. Vi har også samarbeidsavtale med OKvekst, Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken, og tilbyr lærekandidatordning i vår bedrift. 

I tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere i bedriftsmarkedet, bl.a. Infinitum, IKEA, Ekornes Fetsund as, Wurth Norge as, Fetsund Lensemuseum, Lillestrøm kommune, Veolia Pet, ROAF, NRV/NRA, MIRA, Unilamp, Norsk pumpeservise as, Bohus, Lupro (Easee), ASAK, m.fl.

Uten deres tillit kunne vi ikke oppnådd bra resultater, individuelt eller samlet!

VTA – Tilrettelagt arbeid

VTA er et tilbud til personer med uføretrygd som har et ønske om å delta i yrkeslivet ut fra egne forutsetninger, i et miljø som vektlegger individuell utvikling og samarbeid. Heia ViTA as har et godt nettverk i næringslivet, og hospitering utenfor bedriften kan være en mulighet.

I VTA får du arbeidskontrakt, lønn etter avtale, ferie og permisjoner som i arbeidslivet forøvrig, og du får en individuell plan med egne mål, som vi utarbeider sammen med deg.
Du vil bli fulgt opp med veiledning, evalueringer (to-veis) og medarbeidersamtaler.
Vil du vite mer, vennligst ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk! Innsøking til VTA skal skje via NAV-kontoret i hjemkommunen din.

   

AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT er et arbeidsrettet tiltak som passer for deg som har som mål å:

– Styrke dine jobbmessige ferdigheter og ressurser
– Avklare hva slags arbeid som kan passe for deg
– Avklare din arbeidsevne over tid
– Styrke dine jobbmuligheter, gjennom «ferske» referanser
– Få nødvendig støtte til jobbsøking
– Finne andre muligheter/løsninger bl.a. utdanning

Dette gjøres gjennom arbeidstrening og utprøving på ulike områder internt hos oss eller eksternt (hospitering i ordinær bedrift), med støtte og oppfølging fra din AFT veileder og øvrig personale. Du får et individuelt opplegg, etter en plan som utarbeides av deg selv sammen med oss. Underveis vil du bli fulgt opp gjennom veiledning, samtaler og evalueringer (to-veis), og NAV vil få rapporter etter avtale.

Vil du vite mer, vennligst ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk! Innsøking til AFT tiltaket skal skje via NAV-kontoret i hjemkommunen din.

 

Lærekandidatordning

Lærekandidatordningen og lærlingeordningen er to likestilte ordninger, med samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen. Uansett ordning fullfører elevene som hovedregel to år på videregående skole før de fortsetter opplæringen to år i bedrift. Denne modellen kalles «2 + 2 modellen». Det som skiller ordningene, er at lærekandidatene får opplæring i en vekstbedrift, hvor de jobber mot utvalgte kompetansemål.  Lærekandidatene oppnår grunnkompetanse ved fullført læretid. Der Lærlinger mottar «Fagbrev», mottar lærekandidater «Kompetansebrev» ved bestått prøve. 

Vi tilbyr per i dag lærekandidatordning i følgende fag:

– Logistikk

– Vaskeri

– Anleggsgartner

– Aktivitør

 Produksjon

Vi påtar oss ulike oppdrag innen

 •  Pakking og montering
 • Flytting, kasting, sjauing, sortering
 • Vaskeri 
 • Utleie av duk
 •  Renhold, internt og eksternt
 • Møbelmontering
 • Transport kl B,C1, BE, hjullaster
 • Lager (Truckkjøring T1-T4)
 • Utearbeid (gressklipping, vedproduksjon, trefelling, mindre uteanlegg)
 • Makulering 
 • Div. klargjøring, pakking og merking
 • Snekkerverksted
 •  Kantine 
 • Servicearbeid for bedrifter i nærmiljøet
 • Varemottak for brukte reoler, vasking og utsendelse
 • Gofrukt , pakking og utkjøring til kunder med fruktavtale