Tjenester

Vi har samarbeidsavtale med NAV Viken og tett samarbeid med NAV-kontorene i Viken, som er innsøkende instans til våre tiltaksplasser og som vi rapporterer til.
I tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere i bedriftsmarkedet, bl.a. Infinitum, Handinor as, IKEA Furuset as, Ekornes Fetsund as, Wurth Norge as, Fetsund Lensemuseum, Fet kommune, m.fl.
Uten deres tillit kunne vi ikke oppnådd bra resultater, individuelt eller samlet!

VTA – Tilrettelagt arbeid

VTA er et tilbud til personer med uføretrygd som har et ønske om å delta i yrkeslivet ut fra egne forutset- ninger, i et miljø som vektlegger individuell utvikling og samarbeid. Heia ViTA as har et godt nettverk i næringslivet, og hospitering utenfor bedriften kan være en mulighet.
Hos oss kan du f.eks. jobbe med:

– Vaskeriet med rulling av duker på elektrisk rulle
– Renhold, internt og evt. eksternt
– Møbelmontering
– Makulering
– Enkelmonteringavmindreenheter
– Div. klargjøring, pakking og merking
– Snekkerverksted–
– Kantine (litenkantine,deltid)
– Servicearbeid for bedrifter i nærmiljøet

I VTA får du arbeidskontrakt, lønn etter avtale, ferie og permisjoner som i arbeidslivet forøvrig, og du får en individuell plan med egne mål, som vi utarbeider sammen med deg.
Du vil bli fulgt opp med veiledning, evalueringer (to-veis) og medarbeidersamtaler.
Vil du vite mer, vennligst ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk! Innsøking til VTA skal skje via NAV-kontoret i hjemkommunen din.

AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT er et arbeidsrettet tiltak som passer for deg som har som mål å:

– Styrke dine jobbmessige ferdigheter og ressurser
– Avklare hva slags arbeid som kan passe for deg
– Avklare din arbeidsevne over tid
– Styrke dine jobbmuligheter, gjennom «ferske» referanser, etc.
– Få nødvendig støtte til jobbsøking
– Finne andre muligheter/løsninger

Dette gjøres gjennom arbeidstrening og utprøving på ulike områder internt hos oss eller eksternt (hospitering i ordinær bedrift), med støtte og oppfølging fra APS-leder og øvrig personale. Du får et individuelt opplegg, etter en plan som utarbeides av deg selv sammen med oss. Underveis vil du bli fulgt opp gjennom veiledning, samtaler og evalueringer (to-veis), og NAV vil få rapporter etter avtale.

Vil du vite mer, vennligst ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk! Innsøking til AFT tiltaket skal skje via NAV-kontoret i hjemkommunen din.

Produksjon

Vi påtar oss ulike oppdrag innen pakking og montering.

– Forblendingsrammer til transport av brakker.
– Varemottak for brukte reoler, vasking og utsendelse.
– Pakking av varer til Ekornes, WÜRTH med flere.
– Montering av IKEA-møbler for IKEA Alnabru.

Som en av våre største kunder får IKEA sine møbler montert ved bedriften. Varene blir hentet i flatpakker, montert hos Heia ViTA og kjørt ut til butikk for salg.

Vi har egen lastebil og varebil for transport av varer til produksjonen.
I vårt snekkerverksted produserer vi bl.a. spesialpaller, kranputer, flaggermuskasser og andre ting (bestilling- soppdrag).

Vaskeri

Vårt vaskeri vasker det meste av tekstiler.
Duker, arbeidstøy, dyner, filleryer, samt sports- og fritidstøy , som vaskes og impregneres. Vi kan vaske og impregnere spesialtøy for jaktsesongen.

I vaskeriet gis det opplæring i:
– Stell av tøy.
– Sortering av tøy.
– Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel.
– Sammenlegging og bretting av tøy.
– Rulling av duker.
– Kundebehandling.

Til arbeidssøkere tilbyr vi en trygg og meningsfylt hverdag der det er mulig å utvikle egne ferdigheter.
Til bedriftskunder kan vi etter avtale tilby henting og levering av arbeidstøy, duker, sengetøy etc. for vask og stell.
Vi har duker for utleie til bedrifter og private.