Styret

Eiere og styre:

Heia ViTA as eies av Fet kommune (100 % aksjeeier).
Styret består av fem personer:

Hallstein Flesland

Styreleder

Selma Kolsrud

Styremedlem

Bente Heggvold

Ansattes representant

Anne Hauglid

Styremedlem

Dagfinn Sundsbø

Styremedlem

Ordføreren i Fet kommune, John Harry Skoglund, utgjør bedriftens generalforsamling, som representant for eieren (kommunen).