Insektshotell for nordisk klima.
Heia ViTAs insektshotell er laget med kortreiste materialer. Hotellene kan romme inntil 150 gjester.
Du får kjøpt hotellene på museumsbutikken på naturhistorisk museum (Botanisk hage) eller direkte fra oss.

Link til museumsbutikken:          

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/nyttig/butikk/

 
 
Pris: 500,- (evt frakt i tillegg)